KHẨU TRANG Y TẾ

Liên hệ

Nguyên liệu: Polypropylene

Kích thước : 17.5 x 9.5 cm (17cm khi bung ra)

Màu sắc: Xanh, trắng xám , đen

MADE IN VIETNAM

Danh mục: