TÚI TRÙM TRÁI CÂY – 01

Liên hệ

Nguyên liệu: Vải không dệt PP

Qui cách: May theo yêu cầu khách hàng

Màu sắc: đủ màu

Định lượng vải: 15 –  80gsm

Danh mục: